รถร่วมขนส่งกับรถขนส่งบริษัท แตกต่างกันอย่างไร

ถ้าคุณมีสินค้าจำนวนหนึ่งที่ต้องการจะส่งไปยังปลายทาง แต่ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะใช้บริการรถขนส่งที่เป็นรถร่วมขนส่ง (รถรับจ้าง) หรือรถขนส่งบริษัทดี

 GIZTIX จะมาเล่าความแตกต่างก่อนคุณจะตัดสินใจเลือกส่งสินค้าทั่วไป

 

ราคาค่าบริการของรถร่วม ถูกกว่าจริงหรือ?

จริงอยู่ในการทำธุรกิจการซื้อ - ขายสินค้า เจ้าของกิจการจะมีความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องปกติ เจ้าของกิจการจึงต้องหาวิธีการลดต้นทุนในเรื่องต่างๆ เช่น ต้นทุนในการขนส่ง  ในขณะเดียวกัน เรื่องการขนส่งก็อาจเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถลดต้นทุนได้ เนื่องจากการแข่งขันกันระหว่างธุรกิจ ซึ่งธุรกิจอาจไม่ต้องการลงทุนสูงก็การเลือกใช้บริการจาก รถร่วมขนส่งหรือรถรับจ้าง ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารงาน แต่ในบางธุรกิจมีความต้องการในเรื่องของการชำนาญในด้านการขนส่งเช่นกัน แต่อาจเพิ่มเติมในเรื่องของความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการสินค้าที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ จึงเลือกใช้บริการในส่วนของ รถขนส่งบริษัท

         การให้บริการของรถร่วมนั้นสามารถทำได้หากเป็นเจ้าของรถ ซึ่งมีการตกลงราคาหรือการต่อรองราคาสามารถคุยปากเปล่าได้เลย แต่การให้บริการของรถร่วมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นรถประเภท 4 ล้อ และ 6 ล้อ ซึ่งหากคุณต้องการส่งสินค้าในปริมาณมากหรือขนาดสินค้าที่มีข้อจำกัดจะไม่ค่อยนิยมนำมาใช้เท่าไหร่นัก

 

  การบริการต่างกันไหม?

 

Picture00

การให้บริการของรถร่วมขนส่งกับรถขนส่งบริษัทถ้ามองของในแง่ Service Mind ในการให้บริการในด่านแรกของการเริ่มรับการบริการทั่วไปไม่มีข้อแตกต่างมากนัก ซึ่งการใช้บริการของรถขนส่งบริษัทจะมีการดำเนินงานแบบเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเภทของรถให้เหมาะกับสินค้าที่ต้องทำการขนส่ง การเสนอราคาเพื่อให้ได้ราคาที่มีเหมาะสม และหากสินค้าต้องมีการขนหรือเคลื่อนย้ายโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยใช้กำลังคนได้ ก็อาจจะมีค่าบริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการคงสภาพสินค้าของเราให้มีความปลอดภัยและส่งไปถึงปลายทางได้โดยสินค้าไม่เกิดความเสียหาย เพื่อให้สินค้าไปถึงปลายทางให้ทันเวลาที่กำหนด ทั้งหมดในเรื่องการบริการและการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอนของรถขนส่งบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทขนส่งให้กับผู้ใช้บริการ  ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงการส่งมอบงานหากเป็นรถขนส่งของบริษัทจะมีเอกสารยืนยันว่าการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางได้บรรลุเรียบร้อยแล้ว รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

 

 Picture16

 

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้บริการรถเพื่อขนส่งสินค้าแบบใด ขอให้คำนึงถึงประเภทสินค้าที่คุณมีอยู่เป็นหลัก เพราะบางสินค้าที่คุณต้องการส่งนั้นอาจมีข้อจำกัดทางกฎหมายอยู่ด้วย เช่น สินค้าประเภทสารเคมี หรือสินค้าที่จัดอยู่ในจำพวกสินค้าอันตราย เนื่องจากคุณต้องหารถหรือบริษัทที่ให้บริการเรื่องการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะ หรือการเลือกใช้ประเภทของรถให้มีขนาดที่เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าที่ขนส่งไปยังปลายทางได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

 2018-08-29_034632