Home Business News ส่องเทรนด์ Logistics 2018 นวัตกรรม Big Data AI มาแน่

ส่องเทรนด์ Logistics 2018 นวัตกรรม Big Data AI มาแน่

by Giztix
1209 views
ส่องเทรนด์ Logistics 2018 นวัตกรรม Big Data AI มาแน่

ในปี 2017 ที่ผ่านมา ได้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ได้เกิดขึ้นมากมายในอุตสาหกรรม Logistics เพื่อให้การขนส่งสินค้าในด้านของ Business-to Customer และ End User สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น และยังมีการพัฒนานวัตกรรม Logistics ในด้าน Business- to Business เพื่อให้การจัดการขนส่ง และประสานงานทั้งในและ ระหว่างบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
ในปี 2018 นี้มาพบกับ 3 เทรนด์นวัตกรรม Logistics ที่น่าสนใจได้แก่


IOT (Internet of Things) และ Big Data

1

IoT คือ: เทคโนโลยีที่อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆเข้าด้วยกัน ทำให้เราสามารถควบคุมการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
Big Data คือ: กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ ได้แก่ ขนาดปริมาณข้อมูล, ความหลากหลาย, มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา, และความไม่ชัดเจน ซึ่งจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์หาแนวโน้มความชอบของลูกค้า

การนำเทคโนโลยีทั้ง 2 อย่างนี้มาใช้ด้วยกันกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สามารถเพิ่มประสิทธิการขนส่ง และช่วยลดต้นทุนได้ เช่น การวิเคราะห์เส้นทาง หรือความเข้าใจในลูกค้ามากขึ้น เป็นต้น


E-Brokerage Platform

2-1

เป็นพื้นที่ที่รวม Supply และ Demand เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบราคา และเกิดการซื้อขายสินค้า หรือบริการได้ง่ายขึ้นซึ่งมีมากในอุตสาหกรรมพาณิชย์ การโรงแรมและท่องเที่ยว

E-Brokerage Platform สามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในด้านการซื้อขายบริการขนส่ง โดยผู้ใช้บริการ (Demand) สามารถเปรียบเทียบค่าบริการ และเลือกจองใช้บริการบริษัทขนส่งได้ง่ายขึ้นผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ในด้านของบริษัทขนส่ง (Supply) ก็ได้รับประโยชน์ทั้งในด้านโอกาสการได้ลูกค้าเพิ่ม และการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นสามารถนำรถที่ว่างมาให้บริการขนส่ง หรือนำรถที่วิ่งมามำ Backhual ได้เพิ่อลดการวิ่งเที่ยวเปล่าขากลับของรถบรรทุก


Blockchain support Transparency

3

เป็นฐานกระจายข้อมูลที่เก็บรักษาบันทึกรายการเจริญเติบโตบริษัทที่เรียกว่าบล็อค ข้อมูลในบล็อกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ เนื่องจากแต่ละบล็อคมีการประทับเวลาและลิงก์ไปยังบล็อกก่อนหน้า ประโยชน์ของการนำ Blockchain มาใช้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นอกจากความโปร่งใสแล้ว ยังสามารถเป็นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง เช่นการเก็บข้อมูลลูกค้า, หรือข้อมูลปัญหาต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาของกระบวนการการขนส่งได้

4

Giztix โลจิสติกส์สตาร์ทอัพได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวงการโลจิสติกส์ ทั้งในด้านการทำ IoT (internet of things) และ BigData โดยมีระบบ TMS ให้กับบริษัทขนส่ง เพื่อสามารถจัดการงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ลูกค้า และบริษัทสามารถตรวจสถานการณ์ขนส่งสินค้าได้ง่ายขึ้น ผ่านคอมพิวเตอร์ และมือถือ 


นอกจากนี้ Giztix ยังเป็น Logistics Marketplace หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยี E-Brokerage Platform ที่ให้บริษัทขนส่ง และลูกค้าสามารถเช็คราคา และจองบริการขนส่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์โดยมีสามารถจับคู่ Match เพื่อให้สามารถค้นหาบริษัทขนส่งได้ง่ายขึ้น

Giztix จึงเป็นนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน Demand และ Supply ของโลจิสติกส์ และได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก AddVentures by SCG จนกลายเป็น Sereies A Startup

ขอบคุณเนื้อหาที่น่าสนใจจาก , Thumpsupทีมาอ้างอิง:  https://goo.gl/BcPd6i

Leave a Comment