เทคนิคการจองรถขนส่ง (FTL) ส่งอย่างไรให้คุ้มค่า?

บริการรถขนส่งสินค้าเต็มคัน FTL (Full Truck Road) เป็นการส่งสินค้าโดยการจองรถทั้งคันเพื่อส่งสินค้า ธุรกิจซื้อ – ขายสินค้าขนาดใหญ่ หรือจำนวนมากต่างก็ใช้บริการ เพื่อส่งสินค้าให้ถึงลูกค้า จึงเป็นต้นทุนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถควบคุมให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพ
ก่อนพูดถึงเทคนิคการจองรถขนส่งให้คุ้มค่า มาทำความเข้าใจบริการรถขนส่งเต็มคันเบื้องต้นกันว่ามีวิธีคิดค่าบริการอย่างไร
การคิดค่าบริการ: ปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าบริการสูง หรือต่ำขึ้นอยู่กับระยะทาง ประเภทรถ น้ำหนักสินค้า และยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น บริการเสริม (แรงงาน ประกันสินค้า อุปกรณ์เสริม) การขึ้น - ลงของราคาน้ำมัน หรือภูมิประเทศ (ทางขึ้นเขาลาดชัน) ฯลฯ เป็นต้น

7 เทคนิคการจองรถขนส่งให้คุ้มค่า

Picture9

   

     1.คำนวณน้ำหนัก และขนาด (CBM) ของสินค้าทั้งหมด: เพื่อนำไปตัดสินใจเลือกไซส์รถที่เหมาะสม โดยมีวิธีคำนวนดังนี้

 1. น้ำหนักสินค้าต่อหน่วย x จำนวนสินค้าทั้งหมด = น้ำหนักทั้งหมด
  (กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)) x จำนวนสินค้าทั้งหมด = ลูกบาศก์เมตรทั้งหมด (CBM)
                              1,000,000

Picture10

 

 1. เลือกขนาดรถบรรทุกที่เหมาะสม: รถบรรทุกโดยมาตรฐานจะมีทั้งหมด 5 ขนาดโดยแบ่งตามจำนวนล้อ และน้ำหนักสูงสุดที่บรรทุกได้ดังนี้
  รถกระบะ 4 ล้อ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 1.5 ตัน
  รถบรรทุก 6 ล้อ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 6 ตัน
  รถบรรทุก 10 ล้อ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 12 ตัน
  รถบรรทุก 18 ล้อ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 ตัน
  รถบรรทุก 22 ล้อ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 40 ตัน
  *สำหรับปริมาตรความจุของรถแต่ละคันจะไม่เท่ากัน จึงควรตรวจสอบความกว้าง ยาว และสูงเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบรรจุสินค้าทั้งหมดได้

 Picture11

 

 1. ระบุรายละเอียดแรงงานชัดเจน: บริการขึ้น – ลงสินค้าซึ่งเป็นบริการเสริมหลักๆ ที่ใช้บริการควบคู่กับการขนส่ง การคิดบริการไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละงาน กรณีที่เราไม่มีแรงงานยกสินค้าจึงต้องระบุรายละเอียดการขึ้น และลงสินค้าให้ชัดเจนดังจำนวนแรงงานคนที่ใช้ ระยะทางที่ยกสินค้า จำนวนและน้ำหนักของสินค้าทั้งหมด

 

Picture12

 

 1. เลือกรถขนส่งที่มีประกันสินค้า: รถขนส่งส่วนใหญ่จะมีประกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยมูลค่าการคุ้มครองขึ้นอยู่กับรถแต่ละคัน                ก่อนทำกาจองจึงควรตรวจสอบเงื่อนไขการประกันต่างๆ เช่น เงื่อนไขการคุ้มครอง มูลค่าสินค้าที่คุ้มครอง

 

Picture13

 1. จัดเส้นทางรับ - ส่งก่อนการขนส่ง: กรณีที่มีจุดรับ - ส่งสินค้ามากกว่า 1 จุด การวางแผนลำดับการรับ – ส่งสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อประหยัดเวลาการขนส่ง และลดระยะทางการขนส่งจึงควรลำดับตามความใกล้ของแต่ละจุดตามเงื่อนไขที่สามารถทำได้

Picture14

 

 1. คำนึงถึงเวลารับ - ส่งสินค้า: กำหนดเวลารับ - ส่งสินค้า และนัดหมายผู้รับ ผู้ส่งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งสินค้า ก่อนเวลาที่อาจะทำให้เกิดการรอ และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือส่งถึงช้าทำให้ลูกค้าไม่พอใจ
  *สำหรับขนาดรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปไม่สามารถขนส่งสินค้าใน กทม. และปริมณฑลบางเส้นทางได้ ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ในช่วงเวลา 05:00 – 10:00 น. และ 15:00 – 21:00 น. อ่านเพิ่มเติม

Picture15

 

 1. เปรียบเทียบมากกว่า 1 บริษัทเสมอ: เปรียบเทียบค่าบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทุนหลักของการส่งสินค้า แต่นอกจากค่าบริการแล้ว ควรเปรียบเทียบรายละเอียดการให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประกันสินค้า ขนาดของรถ หรือแม้แต่คุณภาพการขนส่ง เช่น ความตรงเวลา

  7 เทคนิคการจองรถขนส่งแบบเต็มข้างต้น เป็นเพียงเทคนิคพื้นฐานที่ธุรกิจซื้อ – ขายสินค้าควรรู้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการขนส่งได้

2018-08-29_034632