โปรโมชั่นรถบรรทุกขนส่งสินค้า 2 ต่อ ลดค่าขนส่ง 40% สูงสุด 3,000 บาท

โปรโมชั่นรถบรรทุกขนส่งสินค้า 2 ต่อ ลดค่าขนส่ง 40% สูงสุด 3,000 บาท
จองรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ/ตู้คอก รับ-ส่งสินค้า 4 จังหวัดกรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, และนนทบุรี

ใส่รหัส

“ 6WHGTX ”

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

- ส่วนลดนี้สามารถใช้จองรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ/ตู้คอก เท่านั้น

- ส่วนลดนี้สามารถใช้ส่งสินค้าเส้นทาง กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, และนนทบุรี

- ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ 2 ครั้ง

- จองครั้งแรกลด 30% สูงสุด 3,000 บาท

- จองครั้งที่ 2 ลด 40% สูงสุด 3,000 บาท

- รับสินค้าหลังเวลาจอง 2 วันเป็นต้นไป หลังจากเวลาจอง

- ส่วนลดสามารถใช้ได้วันนี้ - 31 มีนาคม 2562