ส่งออก/นำเข้า เลือกอะไรดี ??

 การเลือกใช้บริการของขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีขนส่งหลักๆอยู่ทั้งหมด 3 ประเภท

โดยทั่วไปเราจะใช้บริการอยู่เเค่ 2 ประเภท คือ ทางอากาศคือ เครื่องบิน...

Giztix ตลาดขนส่งออนไลน์

Giztix คือตลาดขนส่งสินค้าด้านโลจิสติกส์ออนไลน์ที่รวบรวมผู้ให้บริการขนส่งครบวงจรทั้งขนส่งภายในประเทศ, นำเข้า, และส่งออกทั่วโลก...