ข่าวสารการขนส่งและโลจิสติกส์

GIZTIX Updates

TNN interviews CEO of GIZTIX about e-logistics trend

by sittisak on 04/02/2018 10:01:25
1,281 views | Comments

TNN สัมภาษณ์ GIZTIX CEO  โลจิสติกส์ไทยสู่ E-logistic ก้าวทันตลาดอาเซียน

 การเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นทำให้การซื้อขายสินค้าทุกวันนี้เป็นเรื่องง่าย แต่บริการการขนส่งสินค้าให้ถึงผู้ซื้อยังตอบโจทย์ได้ไม่เต็มที่ ธุรกิจโลจิสโลจิสติกส์แบบดั้งเดิมจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อก้าวหน้าเป็น “ธุรกิจอี-โลจิสติกส์”

logistics tracking

ธุรกิจโลจิสติกส์ในอาเซียนมีโอกาสเติบโตสูงมาก เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ประกอบด้วยมูลค่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งภูมิภาคที่มีมูลค่ากว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน ที่ทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการขนส่งออนไลน์ได้ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนเป็นธุรกิจอี-โลจิสติกส์ก็มีอุปสรรคคือ การทำงานที่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์การทำงานที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำได้

logistics tracking

คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก CEO & Co-Founder ของ Giztix กล่าวว่า “การเปลี่ยนเป็นอี-โลจิสติกส์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าบริการขนส่งให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มของธุรกิจอี-โลจิสติกส์ในปี 2018 นี้จะเกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เช่น Fulfillment, Uber for Logistics ที่เป็นการจองรถขนส่ง หรือเฟรทผ่านแอพลิเคชั่นได้ และจะผู้ลงทุนเห็นโอกาสในธุรกิจใหม่นี้มากขึ้นเช่นกัน”

จากแนวโน้มยุคอี-โลจิสติกส์ที่กำลังเข้า Giztix เป็นผู้สนับสนุนระบบบริหารจัดการขนส่ง เพื่อสร้างมาตรฐานโลจิสติกส์ 4.0 ใหม่ผู้ประกอบการขนส่งไทยเป็นผู้นำด้านการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันผู้ให้บริการขนส่งกว่า 300 ราย ได้เริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบแล้ว และกำลังขยายไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

เครดิตร:
ขอขอบคุณสื่่อข่าว: TNN24