Home GIZTIX News GIZTIX ปรับราคา ค่าขนส่ง/ค่าแรง

GIZTIX ปรับราคา ค่าขนส่ง/ค่าแรง

by Giztix
361 views
GIZTIX ปรับราคา ค่าขนส่ง/ค่าแรง

ระบบขนส่งสินค้านับว่าเป็นเรื่องพื้นฐานในการทำธุรกิจ เป็นเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเข้าด้วยกัน ช่วยให้ธุรกิจเติบโต แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าก็มีมูลค่าสูงจนผู้ประกอบธุรกิจพยายามลดต้นทุนค่าขนส่งให้ได้มากที่สุด เพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด GIZTIX จึงได้ปรับลดราคาค่าแรง และราคาค่าขนส่งให้ถูกลง

โดยมีรายละเอียดการปรับราคาลงดังนี้ :

รถ 4 ล้อคอก
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 450 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 13.50 บาท/กิโลเมตร    ในระยะทาง 0 – 40 กิโลเมตรแรก จากเดิมเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้น 19 บาท ในระยะทาง 0 – 30  กิโลเมตร และปรับลดค่าแรงงานพนักงานขับรถ 1 คน 400 บาท และพนักงานยกของ1 คน 500 บาท 

รถ 4 ล้อตู้ทึบ
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 500 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 14.00 บาท/กิโลเมตร    ในระยะทาง 0 – 40 กิโลเมตรแรก จากเดิมเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้น 20 บาท ในระยะทาง 0 – 30  กิโลเมตร 
และค่าแรงงานพนักงานขับรถ 1 คน 400 บาท และพนักงานยกของ1 คน 500 บาท

รถ 6 ล้อ ตู้คอก 6.5 เมตร
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 2,200 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 17.00 บาท/กิโลเมตร ในระยะทาง 0 – 100 กิโลเมตรแรก จากเดิมเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้น 52 บาท ในระยะทาง  0 – 30  กิโลเมตร และค่าแรงงานพนักงานขับรถช่วยยกของ 550 บาท และพนักงานยกของเพิ่มเติมคนละ 600 บาท (เลือกได้สูงสุด 2 คน)

รถ 6 ล้อ ตู้ทึบ 6.5 เมตร
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 2,200 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 18 บาท/กิโลเมตร ในระยะทาง 0 – 100 กิโลเมตรแรก จากเดิมเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้น 52 บาท ในระยะทาง 0 – 30  กิโลเมตร ค่าแรงงานพนักงานขับรถช่วยยกของ 550 บาท และพนักงานยกของเพิ่มเติมคนละ 600 บาท (เลือกได้สูงสุด 2 คน)

รถ 6 ล้อ ตู้ทึบ 6.5 เมตร มีลิฟต์
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 2,500 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 18 บาท/กิโลเมตร ในระยะทาง  0 – 100 กิโลเมตรแรก จากเดิมเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้น 52 บาท ในระยะทาง 0 – 30  กิโลเมตร ค่าแรงงานพนักงานขับรถช่วยยกของ 550 บาท และพนักงานยกของเพิ่มเติมคนละ 600 บาท (เลือกได้สูงสุด 2 คน)

รถ 10 ล้อ ตู้คอก 6.5 เมตร
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 3,800 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 24 บาท/กิโลเมตร ในระยะทาง 0 – 100 กิโลเมตรแรก
และค่าแรงงานพนักงานขับรถช่วยยกของ 650 บาท และพนักงานยกของเพิ่มเติมคนละ 700 บาท (เลือกได้สูงสุด 2 คน)

รถ 10 ล้อ ตู้ทึบ 6.5 เมตร
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 3,800 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 24 บาท/กิโลเมตร ในระยะทาง 0 – 100 กิโลเมตรแรก ค่าแรงงานพนักงานขับรถช่วยยกของ 650 บาท และพนักงานยกของเพิ่มเติมคนละ 700 บาท (เลือกได้สูงสุด 2 คน)

รถ 10 ล้อ ตู้ทึบ 6.5 เมตร มีลิฟต์
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 4,000 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 25.50 บาท/กิโลเมตร ในระยะทาง 0 – 100 กิโลเมตรแรก
ค่าแรงงานพนักงานขับรถช่วยยกของ 650 บาท และพนักงานยกของเพิ่มเติมคนละ 700 บาท (เลือกได้สูงสุด 2 คน)

โปรโมชั่นรถหัวลากพื้นเรียบ
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 4,600 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 38.50บาท/กิโลเมตร ในระยะทาง 0 – 40 กิโลเมตร 

โปรโมชั่นรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ 20”
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 4,000 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่    38.50บาท/กิโลเมตร ในระยะทาง 0 – 40 กิโลเมตร (ราคานี้รวมค่าจอด ค่าผ่านท่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆในลานคอนเทนเนอร์และท่าเรือ )

โปรโมชั่นรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ 40”
ปรับราคาเริ่มต้นเป็น 4,600 บาท ซึ่งเฉลี่ยค่าขนส่งเริ่มต้นที่ 38.50บาท/กิโลเมตร ในระยะทาง 0 – 40 กิโลเมตร (ราคานี้รวมค่าจอด ค่าผ่านท่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆในลานคอนเทนเนอร์และท่าเรือ)

Leave a Comment