ส่วนลดค่าขนส่ง 5% x9 ครั้ง สำหรับ SMEs

CODE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GTX9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ
โปรโมชั่น  ส่วนลดค่าบริการ 5%   รายละเอียดดังนี้

  1. สิทธินี้จำกัดเฉพาะผู้ที่ใช้บริการ การชำระค่าบริการผ่าน GIZTIX เท่านั้น
  2. ส่วนลด 5% หรือ ลดสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ของค่าบริการขนส่งเจ้าใดก็ได้
  3. 1 สิทธิ์สามารถใช้ส่วนลดได้ 9 ครั้ง
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือใช้เป็นเงินสดได้
  5. สิทธิ์การลดสามารถใช้ได้กับบริการขนส่งที่มีอยู่ในระบบของ GIZTIX ตามที่กำหนดด้านล่างนี้    

 

New call-to-action