บทบาทและความหมายของ Logistics Parties :1PL จนถึง 4PL

บทบาทและความหมายของ Logistics Parties :1PL จนถึง 4PL

มาเข้าใจความหมายและบทบาทของ 1PL, 2PL, 3PL และ 4PL ซึ่งคุณอาจจะต้องรู้ว่าคุณคือใครในวงการของโลจิสติกส์

 

1PL (First Party Logistics) 

ลูกค้าหรือบริษัทที่ต้องการขนส่งสินค้า

หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ต้องการบริการด้านโลจิสติกส์/ขนส่งสินค้า หรือ การส่ง-รับสินค้าจากจุดต้นทางไปยังปลายทาง หรือ บริการการจัดจำหน่ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งบุคคลหรือบริษัทเหล่านี้อาจจะเป็นได้ทั้งผู้ผลิต, ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า


2PL (Second Party Logistics)

ผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นเจ้าของรถ/เรือ/เครื่องบิน

หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ทางอากาศ (เครื่องบิน), ทางน้ำ (เรือบรรทุกสินค้า), ทางบก (รถบรรทุกหรือรถไฟ) ในการขนส่งสินค้าจากจุดต้นทางไปยังปลายทางหรือจุดกระจายสินค้า


3PL (Third Party Logistics)

ตัวแทนให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์

หมายถึง บริษัท หรือ Outsource ของบริษัทโลจิสติกส์ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics service provider) ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้ส่ง (1PL) และผู้ขนส่ง (2PL) โดยให้บริการหลายรูปแบบเช่น การขนส่ง, คลังสินค้า, cross-docking, การบริหารจัดการคงคลัง, การจัดการพัสดุและการบรรจุหีบห่อ

4PL (Fourth Party Logistics)

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการคำปรึกษาหรือแนวทางการใช้โลจิสติกส์หรือขนส่งของ 2PL และ 3PL เพื่อให้มีประสิทธิผลมากที่สุดโดยใช้ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ

Posted by Giztix on Sep 3rd, 2016

ที่มา: cerasis.com

ส่วนลดค่าบริการทุกการขนส่ง สูงสุดถึง 50%!!! กับงาน Thailand Online Mega Sale 2016

Thailand Online Mega Sale 2016 - มหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย