ขนส่งระหว่างประเทศ ด้วยสินค้าจำนวนมาก ผ่านทางไหนดี ถึงจะคุ้มค่า

ขนส่งระหว่างประเทศ มีตัวเลือกในการขนส่งที่นิยมอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ การขนส่งทางทะเลด้วยเรือ และการขนส่งทางอากาศด้วยเครื่องบิน มาส่องปัจจัยต่างๆ ที่เป็นตัวแปรว่าเราควรจะเลือกขนส่งทางไหนระหว่าง ขนส่งทางอากาศหรือขนส่งทางเรือ ว่าทางไหนดีกว่ากัน

ความแตกต่างระหว่างการส่งทางเรือ และเครื่องบิน

การขนส่งทางเรือ:เป็นการขนส่งที่ใช้ต้นทุนต่ำ แต่ใช้ระยะเวลาการขนส่งนาน จึงเหมาะสมกับธุรกิจที่ส่งสินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) ไม่ต้องกังวลว่าสินค้าจะเสียหายระหว่างการส่ง โดยทั่วไปจะเป็นการคิดค่าขนส่ง 2 วิธีด้วยกัน

1. ตามขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ Full Container Load (FCL): คือการเช่าพื้นที่ส่งสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยค่าบริการจะคิดจากขนาดตู้ ขนาดที่นิยมใช้จะมี 3 ขนาด ได้แก่ 20 Ft. 40 Ft. และ 40 Hc. จึงเหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่ หรือสินค้าจำนวนมาก

  1. ตามขนาดของสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์หรือน้ำหนัก Less Container Load (LCL): คือการเช่าพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบไม่เต็มตู้ ซึ่งหมายถึงเป็นการเช่าพื้นที่ร่วมกับผู้ส่งสินค้ารายอื่นๆ โดยค่าบริการจะคิดจากขนาด และน้ำหนักโดยรวมของสินค้า จึงเหมาะกับสินค้าที่มีขนาดเล็ก หรือจำนวนน้อย

การขนส่งทางเครื่องบิน:

เป็นวิธีขนส่งที่เร็วที่สุด แต่ค่าบริการขนส่งทางเครื่องบินจะมีต้นทุนที่สูงกว่า โดยการคิดค่าบริการขนส่งทางเครื่องบินจะคิดจากขนาด และน้ำหนักของสินค้า ถ้าสินค้าของคุณมีลักษณะใหญ่ มีน้ำหนักมาก กินพื้นที่มหาศาล จึงหมาะกับสินค้าที่ขนาดเล็ก หรือจำนวนไม่มาก และเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ระยะการขนส่งที่สั้นเช่นสินค้าบริโภค (Food) เพื่อป้องกันสินค้าเน่าเสีย หรือจำเป็นต้องส่งสินค้าด่วน

 

ขนส่งระหว่างประเทศ ต้องดูสถานที่ปลายทาง

2018-08-29_035237

 

การขนส่งทางอากาศ จะได้เปรียบตรงที่การขนส่งประเภทอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่นประเทศที่ไม่ติดทะเล ในประเทศที่ห่างไกล ส่วนการขนส่งทางเรือนั้นเหมาะกับประเทศที่ติดทะเล มีท่าเรือ มีศูนย์กระจายสินค้า

ส่วนอุปสรรคสำหรับสถานที่ปลายทางนั้น โดยหลักคือสภาพอากาศเป็นหลัก ถ้าหากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน หรือทัศนวิสัยไม่ดี การขนส่งทางอากาศเรียกได้ว่าอาจหยุดชะงักได้เลย ส่วนการขนส่งทางเรือนั้น สภาพอากาศมีผลเช่นเดียวกัน แต่ส่งผลน้อยกว่าการขนส่งทางอากาศนั่นเอง

การขนส่งทางอากาศ

  • ขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่งทางเรือ
  • โดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงกว่าการขนส่งทางเรือ
  • สินค้าที่มีน้ำหนักเบา หรือสินค้าที่มีราคาสูง
  • เหมาะกับการขนส่งกับประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล

การขนส่งทางเรือ

  • การขนส่งช้ากว่าการขนส่งทางเครื่องบินมาก
  • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ถูกกว่าขนส่งผ่านเครื่องบินเช่นกัน
  • เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก มีปริมาณมหาศาล กินพื้นที่มาก
  • เหมาะกับสถานที่ปลายทางที่ติดทะเล

ที่มาบางส่วนจาก [1], [2]

 

 

 New call-to-action