Home Knowledges ข้อดีและข้อเสีย การส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

ข้อดีและข้อเสีย การส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

by Giztix
28420 views
ข้อดีและข้อเสีย การส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight)

ปัจจุบันการขนส่ง มีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือการขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะส่งสินค้า โดยในปัจจุบันการขนส่งที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ นั่นก็คือ การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งลักษณะเฉพาะที่มีบทบาทสำคัญมากสำหรับการขนส่งที่ต้องแข่งกับเวลา และลดความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการขนส่ง ซึ่งจะมีกระบวนการขนส่งที่รวดเร็ว และส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่สามารถส่งสินค้าไปได้ทั่วทุกมุมโลก

ข้อดีของการขนส่งทางอากาศ

 1. ถือเป็นการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุดกว่าการขนส่งประเภทอื่น
 2. ความแน่นอนของเวลาในการขนส่ง เพราะมีตารางบินที่แน่นอน
 3. ปลอดภัยต่อสินค้า เพราะมีมาตรฐานในการขนส่งที่สูงมาก
 4. สามารถส่งสินค้าได้หลายเที่ยวต่อวัน
 5. การบรรจุหีบห่อมักเป็นแบบง่ายๆ ซึ่งช่วยทำให้ประหยัดวัสดุและค่าขนส่ง
 6. การขนส่งสินค้าทางอากาศสามารถดำเนินการด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
 7. ช่วยให้สินค้ารุ่นใหม่โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่นส่งไปถึงตลาดทั่วโลกได้พร้อมกัน

ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ

 1. มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งประเภทอื่น
 2. มีการจำกัดขนาดและน้ำหนักของสินค้า
 3. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 4. กฎข้อบังคับและการทำเรื่องขนส่งทางอากาศเยอะกว่าการขนส่งประเภทอื่น ๆ

You may also like

Leave a Comment