Home GIZTIX News GIZTIX TRUCK ให้บริการรับ-ส่งสินค้าตามปกติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

GIZTIX TRUCK ให้บริการรับ-ส่งสินค้าตามปกติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

by Giztix
2293 views
GIZTIX TRUCK ให้บริการรับ-ส่งสินค้าตามปกติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่กำลังมาถึงนี้ บริษัท GIZTIX ขอแจ้งว่า GIZTIX TRUCK SERVICE ยังคงให้บริการตามปกติ แต่อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ หรือไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากรถขนส่งที่มีจำนวนจำกัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตามที่มีการประกาศห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปวิ่งในถนนบางเส้นทาง ทั้งขาขึ้น-ล่องตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 3 มกราคม 2563 ของตำรวจทางหลวง ใน 5 เส้นทางดังนี้ 

1.ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)ตั้งแต่กม.ที่ 332ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึงกม.ที่ 347 ต.นครสวรรค์ตกอ.เมืองนครสวรรค์จ.นครสวรรค์ รวมระยะทาง 15 กม.

2.ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่กม.ที่ 0 ต.ปากน้าโพธิ์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 7 ต.บางม่วงอ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 7 กม.

3.ถนนมิตรภาพ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กม.ที่ 15+600ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ถึงกม.ที่ 119+362 ต.สูงเนิน อ.สูงเนินจ.นครราชสีมา ระยะทาง 104 กม.

4.ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) ตั้งแต่กม.ที่ 165+400ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ถึงกม.ที่ 195+600 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 30 กม.

5.ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348) ตั้งแต่กม.ที่ 70 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ถึงกิโลเมตรที่ 81ต.ลานางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ รวมระยะทาง 11 กม.

หากคุณลูกค้ามีประสงค์ที่จะใช้บริการ GIZTIX TRUCK ท่านสามารถจองบริการรถขนส่งล่วงหน้าได้ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 หากท่านทำการจองบริการรถขนส่งหลังจากวันดังกล่าว การจับคู่รถขนส่งอาจล่าช้าหรือไม่สามารถจับคู่รถขนส่งได้ บริษัท GIZTIX จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจในการให้บริการของเราค่ะ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-059-7149 , 064-825-2287
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

ข้อมูลจาก : ตำรวจทางหลวง

Leave a Comment