Home Business News “วิทยาศาสตร์” สร้างธุรกิจให้สำเร็จได้อย่างไร

“วิทยาศาสตร์” สร้างธุรกิจให้สำเร็จได้อย่างไร

by Giztix
4057 views
“วิทยาศาสตร์” สร้างธุรกิจให้สำเร็จได้อย่างไร

เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมบริษัทใหญ่ๆที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ล้วนจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งสิ้น? เช่น Microsoft , Apple หรือ Allibaba  จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์กับการทำธุรกิจเป็นสิ่งเดียวกัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามลำดับของการพัฒนาที่ต่อเนื่องกัน โดยก่อนที่จะเกิดนวัตกรรม มักจะต้องเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมพอดีกับการนำเสนอสิ่งใหม่ที่ตลาดยังไม่เคยมีมาก่อน ให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงได้ 

ธุรกิจ Start up ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นผู้นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ(Business Model) จึงควรที่จะทบทวนที่มาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ประกอบการสร้างธุรกิจ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ สตาร์ทอัพ สามารถเข้าถึงวิธีการแก้ปัญหาเชิงเทคโนโลยีหรือการแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดมาใช้พัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

วิทยาศาสตร์ มีความหมายโดยกว้างว่า เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำการศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจและหาข้อสรุปได้ว่า แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ มีกลไกการทำงานหรือวิธีการให้มาซึ่งผลลัพธ์ตามที่เราสามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวัน การประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างสรรค์อุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นมาโดยมนุษย์ที่ใช้หลักวิชาทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวชี้นำนี้ ก็คือ สิ่งที่เราเรียกว่า “เทคโนโลยี” ซึ่งก็จะแยกย่อยออกไปตามสาขาของวิทยาศาสตร์ที่อ้างอิง ทำให้เกิด เทคโนโลยี ที่มีขอบข่ายเฉพาะด้านและมีชื่อเรียกที่จะทำให้เห็นความแตกต่างกัน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

ทำธุรกิจถ้าไม่ทดลองทำก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จ หลักการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอนที่ผู้ประกอบการ STARTUP ควรจะต้องมี

1.QUESTION: รู้จักตั้งคำถามต่อสิ่งรอบตัว

2.OBSERVE: รู้จักรวบรวมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ

3.HYPOTHESIZE: ตั้งสมมุติฐานกับสิ่งที่จะทำว่าถ้าทำไปแล้วจะเป็นอย่างไรและถ้าเกิดปัญหาจะแก้ไขอย่างไร

4.EXPERIMENT: ลงมือทดลองทำจากสมุติฐานที่ตั้งไว้

5.ANALYZE: วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือลบ

GIZTIX  เป็นบริษัท StartUp ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาแพลตฟอร์มในการจองรถขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้ใช้งานสามารถเช็คราคา จองรถขนส่งสินค้า และสามารถติดตามสถานะการขนส่งได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท เราได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งของเราอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการจองรถขนส่ง ได้สะดวกสะบาย และใช้งานได้ง่ายที่สุด

อ้างอิง : bangkokbiznews

Leave a Comment