Home GIZTIX News โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อจองรถขนส่งลดทันที 200 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อจองรถขนส่งลดทันที 200 บาท

by Giztix
1985 views
โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อจองรถขนส่งลดทันที 200 บาท

โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคุณ! หากคุณลุกค้าเคยจองรถขนส่งกับ GIZTIX มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อกลับมาจองรถขนส่งสินค้ากับ GIZTIX รับส่วนลดทันที 200 บาท สามารถใช้ได้กับรถกระบะตู้ทึบ/คอก, รถบรรทุก 6 ตู้ทึบ/คอก/ลิฟท์ท้าย/ติดเครน, รถบรรทุก 10 ตู้ทึบ/คอก/ลิฟท์ท้าย, และรถเทรลเลอร์พื้นเรียบ ยกเว้นรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์

รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้โปรโมชั่น

  • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้าองค์กร/ธุรกิจ และลูกค้า GIZTIX Business ที่ใช้บริการขนส่งกับ GIZTIX แล้วเท่านั้น
  • ส่วนลดนี้สามารถใช้ลดค่าบริการรถขนส่งได้ทุกประเภท ไม่รวมบริการเสริม
  • ส่วนลดนี้สามารถลดค่าบริการรถขนส่งได้ทุกประเภท ทุกเส้นทาง 200 บาท ยกเว้นรถเทรลเลอร์ตู้คอนเทนเนอร์ 20”/40” GP และ 40” HQ
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสส่วนลดอื่นๆได้
  • ลูกค้า GIZTIX Business สามารถใช้ส่วนลดนี้ร่วมกับ ส่วนลดค่าขนส่งของ GIZTIX Business ได้ แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Cash Voucher ได้
  • ส่วนลดนี้สามารถใช้จองรถขนส่งได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

You may also like

Leave a Comment