Home Featured Favourite Driver เลือกคนขับรถรู้ใจ

Favourite Driver เลือกคนขับรถรู้ใจ

by Giztix
1363 views
Favourite Driver เลือกคนขับรถรู้ใจ

Favourite Driver เป็น Feature ลับที่ลูกค้าหลายคนรอคอย เพราะงานขนส่งนอกจากต้องมีทักษะเฉพาะแล้ว คนขับรถขนส่งกับลูกค้าต้องบรีฟงานให้เข้าใจตรงกัน บริการนี้จึงช่วยให้ลูกค้าเลือกคนขับรถที่เคยขนส่งสินค้าของคุณแล้วคุณรู้สึกถูกใจเพื่อเรียกใช้บริการในครั้งต่อไปได้ ให้คุณวางใจไม่ต้องบรีฟงานใหม่อีกครั้ง แล้วยังสามารถใช้แบนคนขับรถแย่ ขับรถไม่ดี หรือที่คุณไม่ถูกใจได้อีกด้วย

ต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งาน Favourite Driver นะครับ

  1. หลังจากเสร็จสิ้นงานขนส่งแล้วจะมีให้ประเมินคนขับรถ คุณสามารถเลือกคนขับคนโปรดหรือแบนได้หลังจากการให้การประเมินคนขับเสร็จสิ้น แล้วจะมีปุ่มให้บันทึกหรือปิดไป หรือปุ่มบันทึกแล้วให้เป็นคนขับคนโปรดได้ ถ้าให้คะแนนคนขับ 4-5 ดาว จะสามารถเลือกให้กลายเป็นคนขับคนโปรด และ ถ้าให้คะแนน 1-3 ดาวจะสามารถเลือกแบนคนขับคนนี้ได้
  2. คุณสามารถปลดแบนหรือยกเลิกการเป็นคนขับรถคนโปรดได้ที่หน้า พนักงานขับรถคนโปรด ในหน้าเมนู
  3. ในการขนส่งครั้งต่อไปเมื่อคุณเลือกคนขับคนโปรดแล้ว แล้วอยากเลือกให้คนขับนั้นเป็นผู้ขับรถของคุณ สามารถเลือกคนขับรถได้ที่หน้า “ตรวจสอบข้อมูล” ก่อนที่คุณจะทำการยืนยันการจองรถขนส่ง
  4. ในกรณีที่คุณไม่ได้ประเมินให้คะแนนคนขับรถ สามารถกลับมาประเมินย้อนหลังได้

You may also like

Leave a Comment