โปรโมชั่นรถบรรทุกขนส่งสินค้า 2 ต่อ ลดค่าขนส่ง 40% สูงสุด 3,000 บาทจองรถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ/ตู้คอก ส่งสินค้า 3 จังหวัดกรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, ปทุมธานี,...