Home Featured ทำไม? ภาคธุรกิจควรใช้บริการส่งสินค้าของ GIZTIX

ทำไม? ภาคธุรกิจควรใช้บริการส่งสินค้าของ GIZTIX

by Giztix
2178 views
ทำไม? ภาคธุรกิจควรใช้บริการส่งสินค้าของ GIZTIX

เคยไหม? ชื่นใจกับยอดการสั่งซื้อสินค้าที่สูงลิ่ว แต่ดันหนักใจเรื่องการขนส่ง การขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเติบโต เพราะนอกจากจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตรงต่อเวลา การดูแลรักษาสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งยังสามารถสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจคุณและลูกค้าของคุณได้อีกด้วย เพราะปัจจุบัน การทำให้ลูกค้ารักเรา ไม่ใช่แค่มีผลิตภัณฑ์ที่ดี แต่การให้บริการต้องดี ควบคู่ไปด้วย

การที่รถส่งของมาช้า อาจมีสาเหตุมาจากรถที่มาให้บริการไม่ตรงตามความต้องการของเราหรือจำนวนรถที่มีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถให้บริการได้ทันท่วงที นอกจากนี้การติดต่อและติดตามก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น GIZTIX ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึ้งได้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ของธุรกิจทุกรูปแบบ ให้สามารถดำเนินกิจการเพื่อการเติบโต อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง “GIZTIX แพลตฟอร์มส่งสินค้าครบวงจร” สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานขนส่งและการทำงานของคุณได้ ด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณทราบราคาค่าขนส่งสินค้าภายใน 15 วินาที ไม่ต้องเสียเวลาในการโทรไปถาม หรือกังวลว่าราคาที่ได้รับกับราคาตอนจ่ายจริงนั้นแตกต่างกัน และเมื่อคุณทำการ ”จองรถส่งของ” ระบบสามารถจับคู่รถให้กับคุณได้ภายใน 60 วินาที! และสามารถมารับสินค้าของคุณได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากเป็นงานขนส่งเร่งด่วน นอกจากนี้คุณยังสามารถจองรถส่งสินค้าล่วงหน้าได้ ทำให้คุณสามารถวางแผนการส่งของได้ทุกวันทุกเวลา ไม่ขัดขวางการทำงานของคุณ หมดกังวลเรื่องจำนวนรถมีไม่พอ เพราะเรามีรถพร้อมให้บริการกว่า 2,000 คัน ที่ให้ความสำคัญกับเวลา และคุณภาพในการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญ

“งานด่วนแค่ไหน ก็ส่งได้ไว ด้วยเทคโนโลยี ครอบคลุมทั่วประเทศ”

You may also like

Leave a Comment