Home Knowledges เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องส่งรถมอเตอร์ไซค์ ไปต่างถิ่น!

เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องส่งรถมอเตอร์ไซค์ ไปต่างถิ่น!

by Giztix
25681 views
เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องส่งรถมอเตอร์ไซค์ ไปต่างถิ่น!

หากพูดถึงเรื่องการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ไปต่างจังหวัด สามารถทำได้ง่ายมากในปัจจุบัน หากเปรียบเทียบกับในอดีตที่มีตัวเลือกในการส่งน้อย มีขั้นตอนในการดำเนินเอกสารเยอะ และที่สำคัญคือราคาสูง ซึ่งในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในระบบขนส่ง จึงทำให้การเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์กลายเป็นเรื่องง่าย และมีตัวเลือกในการขนส่งหลากหลายไม่ว่าจะเป็นส่งผ่านทางรถไฟไทย ส่งผ่านรถบรรทุก เช่นไปรษณีย์ไทย หรืออาจจะเป็นผู้ที่ให้บริการในการขนส่งรถจักร ยานยนต์เองโดยตรง มาดูว่าการส่งรถจักรยานยนต์แต่ละประเภทมีวิธีการอย่างไร และมีอัตราค่าบริการเท่าไหร่

วิธีการส่งรถจักรยานยนต์ผ่านรถไฟ

 1. ต้องเตรียมเอกสาร ทะเบียนรถหรือสำเนาตัวจริง และบัตรประชาชนตัวจริง ของผู้ส่ง
 2. ซื้อตั๋วรถไฟ (สำหรับรถจักรยานยนต์) นำเอกสารที่เตรียมมาไปส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ห้องพัสดุ
 3. ชำระค่าบริการค่ายกขึ้น-ลงตามขนาดรถจักรยานยนต์ที่กำหนด

**สำหรับการขนส่งไปกับรถไฟนั้นต้องมีผู้ติดตามไปพร้อมกับขบวนรถด้วย หรือในกรณีที่รถไฟขบวนนั้นเต็ม รถจะถูกส่งแยกอีกขบวน และให้ไปรอรับที่สถานีปลายทาง

อัตราค่าบริการ

 • รถมอเตอร์ไซค์ขนาดไม่เกิน 125cc

ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าขนขึ้น 80 บาท + ค่าขนลง 40 บาท

 • รถมอเตอร์ไซค์ขนาดเกิน 125cc

ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าขนขึ้น 100 บาท + ค่าขนลง 60 บาท

** ค่าระวาง จะแจ้งราคาไว้ที่ห้องพัสดุ

ที่มา อ้างอิงจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

วิธีการขนส่งรถจักรยานยนต์ผ่านรถบรรทุก

1.ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่มาดำเนินการ จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 ชุด
 • สำเบาบัตรประชาชนเจ้าของทะเบียนรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 ชุด (ใช้ในกรณีที่ชื่อผู้ดำเนินการ ไม่ตรงกับชื่อในเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์)

2.การตรวจสภาพรถก่อนการจัดส่ง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรอยหรือุปกรณ์ที่แตกหักบนรถ เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่ปลายทางได้ว่ามีจุดใดของรถจักรยานยนต์ชำรุดเพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากที่ตรวจสภาพรถเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะไขกระจกข้างออกเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดส่ง และจะถ่ายน้ำมันออกให้หมด หรืออาจจะให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง

3.การแพ็ครถ เจ้าหน้าที่จะให้เลือกว่าจะห่อหุ้มรถด้วยกระดาษและพลาสติกกันกระแทกหรือไม่ หากต้องการต้องชำระเงินค่าบริการส่วนนี้เพิ่ม

อัตราค่าบริการ

 • รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องไม่เกิน 150 ซีซี. ค่าบริการเริ่มต้น 1,200 บาท ไปจนถึง 2,640 บาท
 • รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องเกิน 150 ซีซี. แต่ไม่ถึง 400 ซีซี. ค่าบริการเริ่มต้น 1,500 บาท ไปจนถึง 3,300 บาท
 • รถจักรยานยนต์ Big Bike หรือ Chopper ทุกขนาด (ซีซี.) และรถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์เกิน 400 ซีซี. ค่าบริการเริ่มต้น 3,300 บาท ไปจนถึง 5,460 บาท

**อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้บริการว่ามีวิธีการคิดอย่างไร ที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างอัตราค่าบริการของไปรษณีย์ไทย

อ้างอิงจาก Thailand Post

You may also like

Leave a Comment