Home Business News 5 ไอเดีย การปรับรูปแบบการทำงาน กับวิกฤต Covid-19

5 ไอเดีย การปรับรูปแบบการทำงาน กับวิกฤต Covid-19

by Giztix
1316 views
5 ไอเดีย การปรับรูปแบบการทำงาน กับวิกฤต Covid-19

วิกฤตการแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้หลายธุรกิจจำเป็นต้องปรับทั้งวิํธีการทำงานและปรับกลยุทธ์ในการพัฒนา สร้างรายได้ให้กับบริษัทเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งธุรกิจด้าน E-Commerse และ Food Delivery เป็นส่วนสำคัญที่เช้ามาช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ประกอบกับสถานการณ์ ที่ไม่เอื้อต่อการออกไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจ ในที่สาธารณะเหมือนเช่นเคย 

GIZTIX จึงได้นำเอา 5 ไอเดียในการปรับรูปแบบการทำงานต่อสู้กับวิกฤต Covid-19 นี้ เพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักและมีความต่อเนื่อง

1.วางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัทควรเริ่มจัดทำหรือทบทวนแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนที่มีอยู่นั้นเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เช่น การปฏิบัติงานร่วมกับคู่ค้า จัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง ทดสอบแผนดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่า หากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ขยายวงกว้างหรือเข้าสู่เฟสที่ 3 จนไม่สามารถดำเนินธุรกิจแบบปกติได้

2.ติดตามนโยบายของรัฐบาล

ติดตามสถานการณ์ของประเทศอื่นๆ รวมถึงศึกษาวิธีการรับมือและการปรับตัวในการทำงานของบริษัทเหล่านั้น เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาประกอบการวางแผนทั้งการทำงานและการเงิน หรือนำมาประยุกต์ใช้กับบริษัทฯ/ลูกค้าของเรา ให้สามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้

3.ทำความเข้าใจและความต้องการของลูกค้า

เพราะข้อมูลธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการวางแผนธุรกิจ โดยพิจารณาจากฐานลูกค้า คนไหนเป็นลูกค้าชั้นดี เพราะบางทีการจัดเรตติ้งลูกค้าอาจจะทำให้ได้เจอโอกาสในการเพิ่มกำไรให้กับกิจการได้

4.ห้ามลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

โดยเฉพาะการตลาดที่มีผลต่อกิจการของเราโดยตรง หลายกิจการ พยายามที่จะลดค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดยิ่งทำให้การรักษายอดขาย และกระแสเงินสดนั้นยิ่งยากมากขึ้นไปอีก ถ้าเทียบกับกิจการที่ไม่ลดค่าใช้จ่ายด้านนี้นะครับ

  • ศึกษาคู่แข่ง ถ้าทางนั้นลดค่ามาร์เก็ตติ้งลง เราต้องยิ่งเพิ่ม ถือเป็นการขยายมาร์เก็ตแชร์โดยปริยาย
  • พยายามอย่าลอกวิธีการทำการตลาดจากคู่แข่ง เพราะจะเป็นการตอกย้ำให้คนจำภาพของทางคู่แข่งของเราแทน ให้โฟกัสกับแนวทางปฏิบัติของเรา 
  • ใช้ Direct Responce Advertising ทำการตลาดแบบตรงๆ ทำให้ลูกค้าเข้าใจข้อความที่เราต้องการสื่อสารและจำได้
  • เน้นคุณภาพ และความคงทน จะทำให้ลูกค้ามีความน่าเชื่อถือในแบรนด์และสินค้าของเรา
  • กลับมาวิเคราะห์ตลาดของตัวเองอยู่เรื่อยๆ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยน กลยุทธ์ของเราก็ต้องมีการอัพเดตเช่นกัน

5.มองหาโอกาสอยู่เสมอ

ทำการตลาดใหม่ๆ ลดงานบางอย่างที่เคยมอบหมายไปแต่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับกระบวนการทำงานภายในองค์กร อาจจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่เป็นช่องทางในการทำธุรกิจได้ ยกตัวอย่าง พนักงานอาจจะบอกว่า ปกติต้องติดต่อลูกค้าทุกวัน แต่ถ้าตอนนี้กิจกรรมทำได้น้อยลงก็หันมาทำการตลาดช่องทางอื่นแทนไหม เป็นต้น

GIZTIX ขอให้ทุกธุรกิจสามารถผ่านพ้นไปด้วยดีในช่วงวิกฤตินี้ สำหรับคนที่กำลังมองหารถขนส่งเหมาคัน จะย้ายของ ย้ายบ้าน หรือส่งสินค้า เรามีโปรโมชั่นส่วนลดค่าขนส่ง 300 บาท ตลอดเดือนเมษายนนี้ 

You may also like

Leave a Comment