Home Business News 6 กลยุทธ์ที่ในการลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร

6 กลยุทธ์ที่ในการลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร

by Giztix
13817 views
6 กลยุทธ์ที่ในการลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร

การขนส่งในปัจจุบันนี้ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจแทบจะทุกประเภท ทำให้ต้นทุนการขนส่งจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นสิ่งที่ต้องบริหารให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนจัดการเรื่องของต้นทุนเหล่านี้ และใช้กลยุทธ์ต่างๆ เข้ามาในการขนส่ง

1.กลยุทธ์การจัดการยานพาหนะให้เหมาะสม

ผู้ประกอบการต้องสังเกตุว่าพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเป็นอย่างไร ถ้าเราขนส่งสินค้าขนาดเล็กในเขตพื้นที่ที่ไม่ไกลจากจุดต้นทางมากนัก ในรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร หากเป็นไปได้การหยิบจักรยานมาใช้ก็จะทำให้ลดค่าน้ำมันไปได้ แต่ถ้าหากเกินกว่านั้นอาจจะต้องใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถทำได้ ซึ่งในอนาคตเราอาจใช้โดรนในการขนส่งสินค้าแทนแบบ amazon และ 7-Eleven ก็เคยทำมาแล้วทำให้ประหยัดขึ้นไปอีก ดังนั้นผู้ประกอบต้องคำนึงเรื่องยานพาหนะเป็นหลัก เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งให้ดีมากยิ่งขึ้น

2.กลยุทธ์การบริหารจัดการเชื้อเพลิง

วิธีนี้เราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เชื้อเพลิงใหม่ โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ำมันดีเซล หรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซล หรือ ก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG นั้นจะประหยัดกว่าการใช้น้ำมันถึง 60-70% แต่การเปลี่ยนแบบนี้อาจจะต้องเสียค่าดูแลรักษารถมากขึ้น ในอนาคตอีกไม่นานเราอาจได้ใช้รถขนส่งแบบชาร์ตไฟฟ้า เหล่าผู้ประกอบการเตรียมศึกษาไว้ได้เลย เปลี่ยนก่อนประหยัดกว่า

3. กลยุทธ์การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)

กลยุทธ์นี้เป็นวิธีการขนส่งสินค้าด้วยวิธีการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบจากสถานที่หนึ่งหรือจากผู้ส่งสินค้าต้นทางไปสู่สถานที่หนึ่ง หรือต่อเนื่องไปจนถึงสถานที่ หรือผู้รับสินค้าปลายทางภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว เป็นการผสมผสานการขนส่งสินค้า เช่น ทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ ฯลฯ โดยแนวคิด และเป้าหมายในการใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ มุ่งเน้นไปที่การทดแทนการขนส่งทางถนนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนการขนส่งของรูปแบบต่างๆ ให้ประหยัดที่สุด

4.กลยุทธ์ลดการขนส่งเที่ยวเปล่า (Backhauling Management)

การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling management เป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากยานพาหนะ (Load utilization) เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าถึงที่หมายแล้ว จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งทำให้ต้นทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า  และผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้น

5.กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า

คลังสินค้าที่ทำหน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า (Warehouse) และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (Manufacturer) กับผู้ขายปลีก (Retailers) จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ในด้านการจัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าได้ อย่างทันเวลาและถูกต้องตรงตามความต้องการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ คือ การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผู้ผลิตไปสู่ผู้ขายปลีกหรือลูกค้าแต่ละราย ผู้ผลิตสามารถขนส่งมาที่ศูนย์กระจายสินค้าเพียงแห่งเดียว

6.กลยุทธ์ใช้แอปพลิเคชันรถขนส่งเหมาคัน (FULL TRUCK LOAD)

การขนส่งหากผู้ขับขี่มีความชำนาญในพื้นที่ก็จะทำให้การส่งของรวดเร็ว ถึงมือผู้รับอย่างมั่นใจ และประหยัดน้ำมัน กลยุทธ์คือใช้แอปพลิเคชันจองรถขนส่งเหมาคัน Giztix ที่ทั้งง่ายและปลอดภัย ทำให้ธุรกิจคุณหมดกังวล ด้วยระบบติดตามสถานะงานขนส่งได้แบบเรียลไทม์ที่มีความละเอียดและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการขนส่ง เลือกประเภทรถ และสามารถกำหนดวันเวลาใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยรูปแบบการชำระเงินก็มีทั้งแบบเชำระปลายทาง บัตรเครดิต และเป็นเอกสารใบแจ้งหนี้(GIZTIX Business) Giztix สามารถจัดการระบบการขนส่ง เพื่อลดงานให้กับผู้ขับและผู้ใช้บริการ ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งให้กับผู้ประกอบการ

ข้อมูลจาก : smeone.info, mmthailand, mgronline, thailandindustry

You may also like

Leave a Comment