Home GIZTIX News GIZTIX เปิดรับสมัคร เพื่อนร่วมทีม 10 ตำแหน่ง

GIZTIX เปิดรับสมัคร เพื่อนร่วมทีม 10 ตำแหน่ง

by Giztix
2914 views
GIZTIX เปิดรับสมัคร เพื่อนร่วมทีม 10 ตำแหน่ง

GIZTIX บริษัท Tech Startup ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์ เพื่อการเติบโตของภาคธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม 
GIZTIX ได้พัฒนาบริการจองรถขนส่งสินค้าออน์ไลน์ (On demand truck service) สามารถเช็คราคา ติดตามสินค้า ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ GIZTIX ยังได้พัฒนาระบบในการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดความผิดพลาด เพิ่มความสะดวกสบาย และความรวดเร็ว ซึ่งการันตีได้จากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการกว่า 300 บริษัท เราจึงต้องการเพื่อนร่วมทีมเจ๋งๆ ที่พร้อมจะตื่นเต้นไปกับโปรเจคต่างๆอีกมากมายที่กำลังเข้ามา ไม่ต้องกลัวเบื่อ เราอยู่กันอย่างครอบครัว แต่ทำงานแบบ Sport Team ทุกคนสามารถแชร์ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เสมอ มารวมพลังสร้างผลงานและพัฒนาเทคโนโลยีไปด้วยกันครับ

” Working Environment สไตล์คนรุ่นใหม่ “

“เราเป็น New Generation Team ที่มีอายุเฉลี่ย 28 ปี”

ตำแหน่งที่เรากำลังเปิดรับสมัคร
1. Data Engineer
2. Mobile Application Developer
3. Front-end Developer
4. Back-end Developer
5. Tester
6. UX/UI Designer
7. Project Manager
8. Business Analyst
9. Software Sales Executive
10. Software Support


1. Data Engineer

เนื่องด้วยขณะนี้ Giztix ได้มีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆออกมาให้ใช้บริการมากมาย ทำให้เกิดข้อมูลหลายแหล่ง และมีปริมาณที่มากพอสมควร ดังนั้นการจะนำข้อมูลมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางเราจึงได้ทำการจัดตั้งทีม Data Tech ขึ้นมาเพื่อมาจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ ใครที่มีความสามารถ หรืออยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จะผลักดันให้การใช้ข้อมูลให้มีประโยชน์สูงสุด  สามารถมาสมัครกันได้เลย

Responsibilities
– เลือกเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับระบบต่างๆ
– สร้างแหล่งเก็บข้อมูลต่างๆ (Data lake, Data warehouse, Data mart)
– ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไปเก็บที่ทะเลสาบข้อมูล (Data lake)
– โอนข้อมูลจากแหล่งเก็บข้อมูลหนึ่งไปยังแหล่งเก็บข้อมูลอีกแห่ง
– ดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพของ Data Infrastructure

Qualifications
– มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Lake,Data warehouse,Data mart,Database Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
– สามารถใช้ภาษา Python/Java เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างชำนาญ
– มีประสบการณ์การใช้งาน MySQL,NoSQL,Radis,Kubernete
– สามารถใช้ Monitoring Tool ต่างๆเพื่อตรวจสอบการทำงานที่ผิดปกติบนระบบได้
– หากมีประสบการณ์การหรือคุ้นเคยการใช้ Scrum, REST,gRPC  , Amazon Web Services หรือ Cloud Platform อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
– มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้


2. Mobile Application Developer

Responsibilities

– พัฒนา Application ในส่วน Frontend ของ Service ต่างๆ ใน GIZTIX ซึ่งรวมไปถึง API Gateway ที่รองรับ Client
– ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

Qualifications

– สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา React JS หรือ React Native ได้ดี
– มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
– สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
– มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้


3. Front-end Developer

Responsibilities
– พัฒนาเว็บในส่วน Frontend ของ Service ต่างๆ ใน GIZTIX ซึ่งรวมไปถึง API Gateway ที่รองรับ Client แต่ละแพลตฟอร์ม
– ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

Qualifications
– สามารถเขียน JavaScript (ES6), HTML5, CSS3 ได้อย่างชำนาญ
– มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
– มีความเข้าใจ Web Technology และ Responsive Design เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
– มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
– หากมีประสบการณ์การหรือคุ้นเคยใช้ ReactJS, Universal React, Redux, GraphQL, ImmutableJS, SCSS จะพิจารณาเป็นพิเศษ


4. Back-end Developer

Responsibilities
– พัฒนา Service ของ Giztix เพื่อปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ จะทำงานใกล้ชิดกับทีม UX/UI Designer, ทีม Web Frontend/iOS/Android และอาจรวมถึงทีมอื่นๆ ด้วยเช่น ทีม Marketing,  Operation  เพื่อร่วมกันคิดออกแบบการทำงานของระบบเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ
– ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

Qualifications
– มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
– สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
– มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
– สามารถใช้ภาษา Java/PHP/Node.js เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างชำนาญ (ไม่เป็นอันไหนสามารถเรียนรู้ได้แค่เปิดใจรับ)
– มีประสบการณ์การใช้งาน MySQL,NoSQL
– หากมีประสบการณ์การหรือคุ้นเคยการใช้ Scrum, REST , Amazon Web Services หรือ Cloud Platform อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


5. Tester

Responsibilities
– มีส่วนร่วมกับทีมพัฒนาระบบเพื่อดำเนินการทดสอบระบบหรือแอปพลิเคชัน
– สร้างเอกสารที่เกี่ยวกับการทดสอบระบบได้ เช่น Test Case
– ตรวจสอบ/บันทึกปัญหาที่พบ และแจ้งให้กับทีมพัฒนาระบบ
– User Training

Qualifications
– การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถออกแบบและสร้าง Test Condition, Test Script
– สามารถอ่าน Test Plan/Testcase ได้
– มีความรู้ในเรื่อง Software Test Life Cycle
– สามารถจัดทำเอกสาร Test Result
– สามารถทำทำคู่มือให้กับ User ได้
– มีความรู้ในการทำ User Training
– การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและคิดนอกกรอบ (Logical and Lateral Thinking)
– ทักษะการรายงานผลและสื่อสาร (Reporting and Communication)
– ทักษะการจัดการงานแบบโปรเจค (Project Management)
– มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
– มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน อัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
– มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
– ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์
– หากมีประสบการณ์หรือ มีความสามารถทางด้าน Automated Test จะพิจรณาเป็นพิเศษ


6. UX/UI Designer

Responsibilities
– ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และ จิตวิทยาของผู้ใช้งาน
– ค้นหา หรือ คิดค้น วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา UX ของผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
– พัฒนา Workflow, Interface (Website, Application) และ Prototype ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
– สื่อสารแนวคิดการออกแบบ Workflow, Interface และ Prototypeให้กับ Programer Team
– เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์
– วิเคราะห์แนวโน้วทางอุตสหากรรม, Trends การออกแบบ และมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์องค์กร

Qualifications
– อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีประสบการณ์ด้าน UX/UI Design 1-2 ปี
– มีประสบการณ์ในการออกแบบ Web หรือ Mobile application
– มีความเชี่ยวชาญ ในการใช้งาน Software Adobe XD, Illustrator, Photoshop
– สามารถทำงานในรูปแบบ Agile/Scrum หรือ Waterfall ได้ (ทีมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ Project)
– สามารถในการสื่อสารกับเพื่อร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี และรับฟังผู้อื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนา
– ค้นหาและติดตามแนวโน้วของรูปแบบการใช้งาน Software หรือ Technology ใหม่ๆอยู่เสมอ


7. Project Manager

Responsibilities
– บริหารและพัฒนาการการแก้ปัญหาบริการสำหรับลูกค้าของบริษัท
– สร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าระหว่างลูกค้า
– ส่งเสริมนวัตกรรม / การแก้ปัญหาบริการตามความต้องการของลูกค้า
– ทำงานร่วมกับ Project ทั้งหมด
– ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบริการเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้การทำงานราบรื่นไปด้วยดี
– พัฒนาแผนและแนวทางสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา การใช้งาน และขั้นตอนการเริ่มต้นการใช้งานบริการ
– พัฒนาแผนและแนวทางเพื่อใช้ในการปรับใช้ทางธุรกิจ รวมถึงการฝึกอบรมต่างๆ
– ทำความเข้าใจและวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของความต้องการของธุรกิจ และผู้ใช้แบบ End to End โดยวิเคราะห์จาก  Use cases หรือสถานการณ์ต่างๆ
– เตรียมทางเลือกและแนะนำวิธีคิด หรือวิธีแก้ปัญหาต่างในธุรกิจ End to End
– ติดตามและควบคุมการดำเนิน Project ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
– บริหารข้อกำหนดปัญหาและความเสี่ยง
– บริหารทีม Project และการขาย
– รายงานการดำเนินการและสถานะของ Project ว่าอยู่ในขั้นตอนไหน
– ดูแลและสอนเพื่อนๆในทีม

Qualification
– จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , สาขาธุรกิจ , สาขาโลจิสติกร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ประสบการณ์ 1-3 ปีในตำแหน่งวิเคราะห์ธุรกิจ หรือวิเคราะห์ระบบ
– สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้
– มีพื้นฐาน Digital marketing และ Logistic Software จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำตามกำหนดเวลาได้ดี


8. Business Analyst

Responsibilities
– วิเคราะห์และประเมินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
– ทำความเข้าใจและวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของความต้องการของธุรกิจ และผู้ใช้แบบ End to End โดยวิเคราะห์จาก  Use cases หรือสถานการณ์ต่างๆ
– เตรียมทางเลือกและแนะนำวิธีคิด หรือวิธีแก้ปัญหาต่างในธุรกิจ End to End
– ออกแบบและกำหนดวิธีการทำงาน รวมถึง ออกแบบขั้นตอนแอปพลิเคชัน , แนวคิดธุรกิจ , สรุปรายงานผลต่างๆ
– บริหารข้อกำหนดปัญหาและความเสี่ยง
– ทำงานร่วมกับลูกค้า และทีมต่างๆในบริษัท
– ดูแลและสอนเพื่อนๆในทีม

Qualification:
– จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , สาขาธุรกิจ , สาขาโลจิสติกร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ 1-3 ปีในตำแหน่งวิเคราะห์ธุรกิจ หรือวิเคราะห์ระบบ
– สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้
– มีพื้นฐาน Digital marketing และ Logistic Software จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำตามกำหนดเวลาได้ดี


9.  Software Sales Executive

Responsibilities
– เข้าร่วมวางแผน พัฒนากลยุทธ และวิเคราะห์การขาย พร้อมคิดการตลาดที่ช่วยเพิ่มยอดขาย ส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
– วางแผนหาแนวทางใหม่ๆเพื่อดูแลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ พร้อมคิดแนวทางให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้ใหม่ และเป็นคนนำเสนอซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกร์ให้แก่ลูกค้า
– เพิ่มวิธีการขายในหลายๆช่องทาง เช่น Business Directories, Messenger, Cross-Selling, Digital, Cold Calling & Referral
– ติดตามการขายลูกค้าเพื่อที่ให้สามารถปิดการขายได้ เพื่อแน่ใจว่าการติดตามนั้นจะให้ผลตอบแทนที่สูง
– ขายสินค้าและบริการทั้งหมดของ GIZTIX และเสนอให้กับลูกค้า / ผู้ซื้อที่มีศักยภาพ
– ช่วยลูกค้าในเรื่องการใช้งานระบบให้เสร็จสมบูรณ์ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าและดูแลลูกค้าสำหรับการกลับมาใช้งานอีกครั้ง

Qualification
– จบปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , สาขาธุรกิจ , สาขาโลจิสติกร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ประสบการณ์ 0-2 ปีในตำแหน่งการขายและการบริการลูกค้า
– มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีทัศนคติที่ดี
– มีพื้นฐาน Digital marketing และ Logistic Software จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


10. Software Support

Responsibilities
– รับแจ้งปัญหา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาจากทางฝั่ง End-Users ได้
– สามารถวิเคราะห์และให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับทางทีมพัฒนาเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
– ทดสอบ Software Web/App
สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ (ออกต่างจังหวัด)
– สามารถใช้งาน Microsoft office ได้
– ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating System แก่บุคคลากร ของบริษัทฯ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
– ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นรวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
– ดำเนินการวิเคราะห์ และจำแนกปัญหาหรือคำร้องขอ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือดำเนินการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
– ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
– ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมให้อุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับจำนวนปัญหา หรือคำร้องขอที่ได้รับในแต่ละเดือน
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification
– เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT หรือเทียบเท่า
– มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
– มีความขยัน, มี Service Mind, มนุษยสัมพันธ์ดี
– สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– มีทักษะในการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศได้ดี
– มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
– อดทน เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ
– มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีใจบริการ

สวัสดิการที่จะได้รับ

  • ประกันสังคม
  • เสื้อพนักงาน
  • อาหารกลางวัน
  • กิจกรรม Town Hall
  • กิจกรรม Beer talk
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ทริปประจำปี
  • โบนัส(ตามผลประกอบการ)

สนใจร่วมทีมกับเรา สามารถส่ง Resume และ Portfolio มาได้ที่ ucanwork@giztix.com

สถานที่ทำงาน : GIZTIX CO.,LTD. อาคาร 101 True Digital Park (Griffin) ถนน สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Leave a Comment