Home GIZTIX News 6 มาตรการสำคัญ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19

6 มาตรการสำคัญ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19

by Giztix
2387 views
6 มาตรการสำคัญ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19

โควิด-19 ระบาดรอบใหม่ในประเทศไทย ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นสูง ทั้งยังขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย จากเดิมมีจังหวัดที่ถูกควบคุมเพียง 1 จังหวัด ปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อระบาดระลอกใหม่ใน 56 จังหวัด GIZTIX ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของทั้งพนักงานขับรถและลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยและวางใจมากยิ่งขึ้นในการใช้บริการรถขนส่งกับ GIZTIX

1. พนักงานขับรถต้องได้รับการตรวจวัดไข้ก่อนเริ่มงาน

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการเริ่มแรกคือ มีไข้ ตามมาด้วยอาการไอแห้ง ๆ หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว ดังนั้นพนักงานขับรถของ GIZTIX ทุกคนจะได้รับการตรวจวัดไข้ ก่อนออกไปรับสินค้าทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

2. พนักงานขับรถต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ปัจจุบันเชื้อไวรัส Covid-19 สามารถแพร่กระจายจากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานขับรถของ GIZTIX ทุกคนจะสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่ไปรับสินค้า คุณสามารถวางใจในความปลอดภัยในการสื่อสารกับพนักงานขับรถของเรา

3. พนักงานขับรถต้องมีแอลกอฮอล์เจลติดตัวไว้ทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ

เมื่อเราอยู่นอกบ้าน ไม่สะดวกในการใช้สบู่และน้ำล้างมือ “เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” เลยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรคบนมือของเรา ก่อนที่เราจะไปสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก หรือทำกิจกรรมต่างๆ โดยแอลกอฮอล์เจลที่ดี ควรมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ 70% ขึ้นไป

4. ผู้ใช้บริการงดการเซ็น ยืนยันในการรับ-ส่งสินค้า

เนื่องจากระบบการจองรถขนส่งสินค้าของ GIZTIX มีข้อกำหนดให้ผู้ใช้บริการเซ็นชื่อกำกับ ณ จุดรับ-ส่งสินค้า เพื่อเป็นการยืนยันสถานะสินค้าของคุณว่าปลอดภัยและได้ออกจากจุดรับ หรือจุดส่งเป็นที่เรียบร้อย เพื่อลดการสัมผัสกับวัตถุและลดการแพร่เชื้อ Covid-19 บริษัท GIZTIX จึงได้ยกเลิกการเซ็นยืนยันในการรับ-ส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าปลอดภัยและไว้วางใจในการให้บริการมากขึ้น

5. พนักงานขับรถต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของหรือสินค้า

จากที่มีการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ลักษณะของการติดเชื้อ จะเป็นการติดแบบกลุ่มก้อน คือ การสัมผัสใกล้ชิด ในสถานที่ๆมีคนหนาแน่น และมาจากการทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้นทาง GIZTIX จึงได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้พนักงานขับรถทุกคนหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอก่อนรับหรือต้องสัมผัสกับสินค้า

6. ผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการจ่ายด้วยเงินสด

จากผลการศึกษาจากคณะนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด พบว่า บนธนบัตร 1 ใบ มีเชื้อแบคทีเรียสะสมเฉลี่ยถึง 26,000 ตัว ยิ่งในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การจับจ่ายใช้สอยผ่านเหรียญหรือธนบัตรนั้นก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คน  ขณะเดียวกันนั้นองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาเตือนว่าเงินสดสามารถเป็นสื่อแพร่เชื้อไวรัสนี้ได้ GIZTIX จึงได้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการชำระค่าบริการด้วยเงินสดเพื่อป้องกันการติดเชื้อผ่านทางธนบัตร หากจำเป็นต้องชำระด้วยเงินสด ขอให้เตรียมเงินสดให้พอดี แล้วนำใส่ถุงพลาสติก มอบให้กับพนักงานขับรถของเรา

ทาง GIZTIX ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อสุขภาพของพนักงานขับรถและผู้ใช้บริการให้ห่างไกลความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ไวรัสชนิดนี้ เป็นวิกฤตการของประเทศอย่างแท้จริง เราต้องช่วยกันป้องกันและสำรวจสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ และทำให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็วไว

You may also like

Leave a Comment