Home Featured GIZTIX มอบประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง เพื่อให้คุณวางใจ

GIZTIX มอบประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง เพื่อให้คุณวางใจ

by Giztix
2004 views
GIZTIX มอบประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง เพื่อให้คุณวางใจ

เมื่อพูดถึงการขนส่งสินค้า คุณคงต้องการบริษัทขนส่งสินค้าที่น่าเชื่อถือและมีความชำนาญในการขนส่ง โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่สำคัญ มีมูลค่า หรืออาจเกิดความเสียหายได้ง่าย ก็ควรที่จะมีการประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่ง ดังนั้นการเลือกบริษัทขนส่งสินค้าที่ไว้ใจได้ย่อมมีความสำคัญอย่างมาก
GIZTIX จึงมีนโยบายในการคุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่งด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า สินค้าของคุณจะถูกดูแลเป็นอย่างดี โดยได้กำหนดวงเงินการรับประกันตามประเภทของรถ ดังนี้

  1. รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์/รถหัวลากพื้นเรียบ รับประกันสูงสุด 1,000,000 บาท
  2. รถบรรทุก 10 ล้อตู้ทึบ/คอก/ตู้ทึบลิฟท์ท้าย รับประกันสูงสุด 500,000 บาท
  3. รถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ/คอก/ตู้ทึบลิฟท์ท้าย รับประกันสูงสุด 500,000 บาท
  4. รถกระบะ 4 ล้อ ตู้ทึบ/คอก รับประกันสูงสุด 300,000 บาท

สินค้าที่ยกเว้นการรับประกัน
1. สิ่งมีชีวิต, ต้นไม้, อาหารสด, สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
2. เหล้า, บุหรี่, เครื่องดื่มทุกชนิด
3. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุค, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต
4. รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องจักรขนาดใหญ่
5. สิ่งของชำรุด, สิ่งของส่งซ่อม
6. เวชภัณฑ์, ยารักษาโรค, เครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ทางการแพทย์
7. สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด
8. สินค้าที่ไม่มีใบอนุญาติขนส่ง

วงเงินจำกัดการเอาประกันภัย
1. การลักทรัพย์ ยกเว้นการลักทรัพย์การลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุของยานพาหนะที่ขนส่ง วงเงินจำกัด ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง
2. ความสูญเสีย หรือเสียหายจากการเปียกน้ำ หรือเสียหายจากการเปียกน้ำที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุของยานพาหนะที่ขนส่ง วงเงินจำกัด ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง
3. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นและมีเหตุผลภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค่าเสียเวลา, ค่าล่วงเวลา, ฯลฯ ที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุของยานพาหนะที่ขนส่ง วงเงินจำกัด ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไขการเคลมประกัน
1. ผู้เคลมประกันภัยต้องส่งมอบซากหรือสินค้าที่เสียหายให้แก่บริษัทประกัน มิเช่นนั้นบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์โดยหักค่าซากที่ประเมินโดยผู้ประเมินวินาศภัย
2. บริษัทประกันจะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือตามราคาของสินค้า (Invoice) ทั้งนี้ไม่เกินมูลค่าของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติต่อครั้ง
3. กรณีผู้เอาประกันมีใบเสนอราคาของสินค้า (Invoice) ผู้เอาประกันภัยต้องสำแดงใบเสนอราคาของสินค้า ของเจ้าของสินค้าเพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
4. กรณีผู้เอาประกันไม่มีใบเสนอราคาของสินค้า (Invoice) บริษัทประกัน จะพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายโดยใช้ราคาตลาดของสินค้าประเภทนั้นๆ ณ เวลาที่เกิดเหตุ
5. ผู้เอาประกันต้องส่งมอบเอกสารตามที่บริษัทประกันเรียกร้อง ภายใน 7 วันนับจากวันที่ยานพาหนะที่ขนส่งเกิดอุบัติเหตุ

เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. เงื่อนไขว่าด้วยข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย
2. เงื่อนไขว่าด้วยข้อยกเว้นการจดจำวันที่ทางอิเล็กทรอนิกส์
3. เงื่อนไขว่าด้วยข้อกำหนดสถาบันสำหรับยกเว้นความคุ้มครองภัยจากสารเคมี สารทางชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ อาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการโจมตีทางคอมพิวเตอร์
4. เงื่อนไขว่าด้วยข้อกำหนดสำหรับยกเว้นความคุ้มครองภัยจากการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี สารเคมี สารทางชีวภาพ และอาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

You may also like

Leave a Comment