Home GIZTIX News GIZTIX กำหนด 5 มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

GIZTIX กำหนด 5 มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

by Giztix
1756 views
GIZTIX กำหนด 5 มาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายอดผู้ป่วยและเสียชีวิตในไทยยังไม่สูงเท่ากับประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรืออิตาลี ก็ตาม แต่การระบาดของเชื้อไวรัสนี้สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน ทั้งยังส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกับธุรกิจด้านการบริการ GIZTIX จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยและวางใจมากยิ่งขึ้นในการใช้บริการรถขนส่งกับ GIZTIX

1. พนักงานขับรถต้องได้รับการตรวจวัดไข้ก่อนเริ่มงาน

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการเริ่มแรกคือ มีไข้ ตามมาด้วยอาการไอแห้ง ๆ หลังจากนั้นราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจทำให้อวัยวะภายในล้มเหลว ดังนั้นพนักงานขับรถของ GIZTIX ทุกคนจะได้รับการตรวจวัดไข้ ก่อนออกไปรับสินค้าทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

2. พนักงานขับรถต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ปัจจุบันเชื้อไวรัส Covid-19 สามารถแพร่กระจายจากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานขับรถของ GIZTIX ทุกคนจะสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่ไปรับสินค้า คุณสามารถวางใจในความปลอดภัยในการสื่อสารกับพนักงานขับรถของเรา

3. พนักงานขับรถต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของหรือสินค้า

จากที่มีการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ลักษณะของการติดเชื้อ จะเป็นการติดแบบกลุ่มก้อน คือ การสัมผัสใกล้ชิด ในสถานที่ๆมีคนหนาแน่น และมาจากการทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้นทาง GIZTIX จึงได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้พนักงานขับรถทุกคนหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอก่อนรับหรือต้องสัมผัสกับสินค้า

4. ผู้ใช้บริการงดการเซ็น ยืนยันในการรับ-ส่งสินค้า

เนื่องจากระบบการจองรถขนส่งสินค้าของ GIZTIX มีข้อกำหนดให้ผู้ใช้บริการเซ็นชื่อกำกับ ณ จุดรับ-ส่งสินค้า เพื่อเป็นการยืนยันสถานะสินค้าของคุณว่าปลอดภัยและได้ออกจากจุดรับ หรือจุดส่งเป็นที่เรียบร้อย เพื่อลดการสัมผัสกับวัตถุและลดการแพร่เชื้อ Covid-19 บริษัท GIZTIX จึงได้ยกเลิกการเซ็นยืนยันในการรับ-ส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าปลอดภัยและไว้วางใจในการให้บริการมากขึ้น

5. ผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการจ่ายด้วยเงินสด

จากผลการศึกษาจากคณะนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด พบว่า บนธนบัตร 1 ใบ มีเชื้อแบคทีเรียสะสมเฉลี่ยถึง 26,000 ตัว ยิ่งในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การจับจ่ายใช้สอยผ่านเหรียญหรือธนบัตรนั้นก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คน  ขณะเดียวกันนั้นองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาเตือนว่าเงินสดสามารถเป็นสื่อแพร่เชื้อไวรัสนี้ได้ GIZTIX จึงได้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการชำระค่าบริการด้วยเงินสดเพื่อป้องกันการติดเชื้อผ่านทางธนบัตร หากจำเป็นต้องชำระด้วยเงินสด ขอให้เตรียมเงินสดให้พอดี แล้วนำใส่ถุงพลาสติก มอบให้กับพนักงานขับรถของเรา

ทาง GIZTIX ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อสุขภาพของพนักงานขับรถและผู้ใช้บริการให้ห่างไกลความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ไวรัสชนิดนี้ เป็นวิกฤตการของประเทศอย่างแท้จริง เราต้องช่วยกันป้องกันและสำรวจสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ และทำให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็วไว

You may also like

Leave a Comment