Home GIZTIX News โปรโมชั่นพิเศษ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

โปรโมชั่นพิเศษ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

by Giztix
3855 views
โปรโมชั่นพิเศษ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

โปรโมชั่นพิเศษช่วงเทศกาลตรุษจีน ปีนี้ เฮง! เฮง! ต้นปี ลาล้า ลาล้า ลา เฮง! เฮง! ท้ายปี รับอั่งเปาส่วนลดค่าขนส่งไปเลย 50 บาท เมื่อจองรถขนส่งระยะทาง 10 กิโลเมตรขึ้นไป และรับส่วนลดค่าขนส่ง 100 บาท เมื่อจองรถขนส่งระยะทาง 25 กิโลเมตรขึ้นไป  และรับส่วนลดค่าขนส่ง 200 บาท เมื่อจองรถขนส่งระยะทาง 50 กิโลขึ้นไป เพียงกรอกรหัสส่วนลด GTXHCY ในช่วงระยะเวลา 20 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 ให้ความเป็นสิริมงคลของคุณนำพาตั้งแต่ตอนส่งสินค้า ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. โปรโมชั่นสามารถใช้ได้ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน GIZTIX เท่านั้น
 2. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับรถขนส่งทุกประเภท และทุกเส้นทาง
 3. โปรโมชั่นนี้เป็นส่วนลดค่าบริการขนส่งตามระยะทางดังนี้
  – ระยะทางตั้งแต่ 10 กิโลเมตร: รับส่วนลด 50 บาท
  – ระยะทางตั้งแต่ 25 กิโลเมตร: รับส่วนลด 100 บาท
  – ระยะทางตั้งแต่ 50 กิโลเมตรเป็นต้นไป: รับส่วนลด 200 บาท
 4. ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้
 6. โปรโมชั่นนี้สามารถเป็นส่วนลดได้เฉพาะค่าบริการรถขนส่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ลดบริการเสริมได้
 7. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 –  31 มกราคม 2563
 8. ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ให้ทราบแจ้งล่วงหน้า

You may also like

Leave a Comment